OM OS

PROJEKTET

Restage har til formål at øge repræsentation af minoritetsetniske unge på danske spillesteder og festivaler– både blandt frivillige, publikum, og ansatte. Gennem rejsehold og fokusgrupper rådgiver Restage live sektoren i at opdage og nedbryde de strukturer, der forhindrer minoritetsetniske unge i at deltage.

 

Restage har som fokus at udvikle værktøjer til at nedbryde strukturelle barrierer bredt i musikbranchen. Derfor har vi siden 2020 rejst på tværs af landet for at besøge spillesteder samt festivaler og indsamle viden om baggrunden for den manglende repræsentation. Det har resulteret i en række branche typiske risici, som kan være barrierer for bedre repræsentation. Læs den nyeste analyse via knappen nedenfor.

Dansk live

Dansk Live er interesseorganisation for spillesteder og festivaler i Danmark. Foreningen samler livearrangører fra hele landet og fungerer som talerør, rådgiver og sparringspartner. Vi arrangerer seminarer, kurser og konferencer, der sikrer udvikling og inspiration for livearrangørerne og sikrer fordelagtige aftaler med relevante leverandører.

Mino Danmark

Mino Danmark er en interesseorganisation, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Det gør vi ved at skabe nye fællesskaber, bidrage til den demokratiske samtale og ved at søge indflydelse og engagement, der styrker etniske minoriteters position i samfundet.

Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter unge og organisationer, der som os styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv. De modtager 8-900 ansøgninger hvert år, og uddeler ca 250-300 bevillinger. I 2019 og 2020 uddelte de ca. 60 mio. kr. pr år. I 2021 uddelte de 72 mio. kr.

Samarbejdspartnere